بسم الله الرحمن الرحیم

**قابل توجه کلیه مشترکین گرامی دفتر خدمات عمومی مهردشت**

بدینوسیله کلیه عزیزانی که جهت تعویض شناسنامه در سال 94 ثبت نام نموده اند مقررا راس تاریخ نوبت داده شده مراجعه نمایند در غیر اینصورت ثبت نام ایشان کان لم یکن محسوب و بایستی مجددا اقدام به ثبت نام و نوبت گیری نمایند.

منبع : دفتر خدمات عمومی مهردشت |اطلاعیه شماره4
برچسب ها :